Over LED Verlichting

Over LED:

Lichtstroom Φ
Eenheid: lumen [lm]
Onder lichtstroom Φ verstaat men alle door de lichtbron afgegeven straling, gewogen met de
spectrale ooggevoeligheid en het fotometrische stralingsequivalent km.

Lichtsterkte I

Eenheid: candela [cd]
Een lichtbron straalt haar lichtstroom doorgaans in verschillende richtingen uit met verschillende
sterktes. De lichtsterkte is de in een bepaalde ruimterichting (ruimte hoek) uitgestraalde lichtstroom.


Verlichtingssterkte E

Eenheid: lux [lx]
De verlichtingssterkte E is de verhouding van de lichtstroom tot de verlichte oppervlakte. De
verlichtingssterkte bedraagt 1 lx als de lichtstroom van 1 lm gelijkmatig verdeeld is over een
oppervlakte van 1m².


Enkele typische voorbeelden:
Maanloze maar heldere nacht: ca. 0,01 lux
Volle maan, heldere nacht: ca. 0,25 lux
Zonsondergang: ca. 500 lux
Sombere winterdag: ca. 3000 lux
Sombere zomerdag: ca. 20000 lux
Zonnige zomerdag: ca. 100000 lux
Openbare verlichting: ca. 1-20 lux
Grof montage werk: ca. 250-500 lux
Goede kantoorverlichting: ca. 500-1000 lux
Fijn montage werk: ca. 1000-2000 lux
Operatieverlichting voor chirurgie: ca. 1000000 lux

Luminantie L
Eenheid: candela per vierkante meter [cd/m²]
De luminantie L van een lichtbron of een verlichte oppervlakte geeft aan hoe sterk de
helderheidsindruk is.


Lichtrendement η

Eenheid: lumen per watt [lm/W]
Het lichtrendement geeft aan met welk rendement het opgenomen elektrisch vermogen wordt
omgezet in licht.

De belangrijkste lichttechnische formules:
Lichtsterkte I [cd] = Lichtstroom Φ [lm] / Ruimtehoek ω [sr]
Verlichtingssterkte E [lx] = Lichtstroom Φ [lm] / Verlicht vlak A [m²]
Luminantie L [cd/m²] = Lichtsterkte I [cd] / Waargenomen lichtgevend vlak As [m²]
Lichtrendement η [lm/W] = Lichtstroom Φ [lm] / Opgenomen elektrisch vermogen P [W]

Licht en straling
Licht is een elektromagnetische straling die in het menselijk oog een helderheidsgewaarwording tot stand brengt en dus gezien kan worden. Daarbij gaat het om de straling tussen 360 en 830 nm, een klein gedeelte van het ons bekende spectrum van elektromagnetische straling.

Golflengte

Eenheid: Nanometer [nm]
De verschillende golflengten worden door het oog gezien als verschillende kleuren: rood voor de
langste golflengte en violet voor de kortste. De grootste gevoeligheid van het menselijk oog ligt bij ca. 550 nm (geelgroen) bij daglicht en bij 500 nm (blauwgroen) bij nacht.

Rood 650 nm – 780 nm
Oranje 585 nm – 585 nm
Geel 575 nm – 585 nm
Groen 490 nm – 575 nm
Blauw 420 nm – 490 nm
Violet 380 nm – 420 nm


Kleurmenging
Bij het mengen van bundels licht met leds ‘additieve kleurmenging’ zijn rood, groen en blauw
de primaire kleuren; meestal aangeduid als RGB. De secondaire kleuren worden gevormd uit
lichtmenging van de primaire kleuren: magenta uit blauw en rood licht, geel uit rood en groen licht en cyaan uit groen en blauw licht. Door de primaire kleuren met elkaar te mengen en te dimmen kunnen alle voor het oog waarneembare kleuren gemaakt worden. Wanneer leds digitaal worden gedimd, kan elke primaire led-kleur op 512 intensiteitswaarden worden ingesteld. Het totaal aantal variaties is dan 134.217.728, dat is meer dan het oog kan waarnemen; namelijk 16.000.000.


Kleurtemperatuur

Eenheid: Kelvin [K]
De lichtkleur wordt beschreven door de kleurtemperatuur.
Men kan drie hoofdgroepen onderscheiden:

Warmwit: < 3300K
Helderwit: < 3300-5000K
Daglichtwit: >5000K

Leds kunnen, hoewel ze dezelfde lichtkleur hebben, zeer verschillende kleurweergave-eigenschappen hebben, doordat de spectrale samenstelling van het licht sterk verschilt. Standaard leveren wij dezelfde kleurcodes. Het kan echter voorkomen dat er bij de blauwe, witte en warmwitte leds lichte kleurverschillen optreden per productierun.

Kleurweergave

Al naargelang de plaats en de visuele taak moet het kunstmatig licht een zo goed mogelijke
kleurwaarneming (als bij natuurlijk daglicht) verzekeren. De kleurwaarneming door het menselijk oog is afhankelijk van de kleurweergave-eigenschappen van de led, uitgedrukt in Ra-waarde op basis van de kleurweergave-index. De kleurweergave-index geeft aan in hoeverre de kleuren van een object, zoals waargenomen door het oog, overeenstemmen met die van een referentielichtbron. Om de Ra waarde op te bepalen, wordt de kleurverschuiving bepaald van 8 in DIN 6169 vastgelegde testkleuren bij verlichting met de desbetreffende lichtbron c.q. de referentielichtbron. Hoe kleiner de afwijking, hoe beter de kleurweergave van de geteste lamp. Een lichtbron met Ra=100 geeft alle kleuren optimaal weer, net als de referentielichtbron. Hoe lager de Ra-waarde, hoe slechter de kleuren worden weergegeven.

Levensduur
Groothandel-XL gebruikt diverse soorten leds in zijn producten. Led-fabrikanten voorspellen dat led een
levensduur tot 100.000 uur (MTBF) Mean Time Between Failure ofwel (gemiddelde tijd vóór storing) heeft. MTBF is de standaard die gebruikt wordt bij conventionele lampfabrikanten om levensduur te meten. Echter, zoals alle standaardlichtbronnen, ondervinden leds met de tijd ook een vermindering in lumen. Hoewel leds licht uit kunnen stralen voor een extreem lange periode, is MTBF niet de enige factor die telt bij het bepalen van de levensduur. Vermindering van lumen wordt ook beïnvloed door diverse omgevingsfactoren, zoals omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en ventilatie. De vermindering van het lumen wordt verder beïnvloed door sturing, thermische regeling, niveau van stroom en tal van andere ontwerpfactoren. Groothandel-XL systemen zijn met veel expertise ontworpen voor de omgevingsfactoren [omgevingstemperatuur - 20ºC tot 40 ºC, luchtvochtigheid: 0-95% niet condenserende luchtvochtigheid, geschikte ventilatie en luchtvolume]. Langdurig gebruik buiten dit bereik of deze omstandigheden (of aan de bovengrenzen van deze omstandigheden), kan er voor zorgen dat de levensduur van de led vermindert. In extreme gevallen kan dit storing van interne componenten veroorzaken. Informatie over de levensduur is gebaseerd op tests die uitgevoerd zijn door zowel led-fabrikanten als derde partijen.